MARDİN

Mardin ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Dicle Bölümü'nde yer alan bir ildir.Mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden biridir.
Mardin farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Mardin, İpek Yolu güzergahında olup, ilde beş han ve bir kervansaray mevcuttur.Mardin ismi hakkında değişik rivayetler vardır. Kelimenin Farsça, Yunanca, Arapça ve Süryanice olduğu söylenmektedir.
İlin ekonomisi tarım, hayvancılık, turizme dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; buğday, kırmızı mercimek, arpa, kavun, karpuz, üzüm, domates, patlıcan, nohut, çiğit, pamuktur. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) Aşağı Fırat havzasındaki sulama tesisleri tamamlandıktan sonra bitkisel üretimde artış olmuştur. Yaz aylarını çevre illerindeki yaylalarda geçiren göçebe aşiretlerin hayvancılığın yaygınlaşmasında büyük payı olmuştur. Sığır, koyun, kıl keçisi ve Ankara keçisi ön planda gelmektedir. Mardin-Midyat Eşiğinde sığır besiciliği yaygındır.

Mardin Hakkında

Mardin'in En Güzel İlçesi

Savur İlçesinin eğitim düzeyi yüksek olan bir ilçe olduğunu ifade eden Kaymakam Cengiz Ayhan, Savur'da her meslekten yetişmiş insan vardır. İlçe merkezinin % 95'i okuryazardır. Bu oran kırsal kesimde % 60'a düşmektedir. Eğitim 4+4+4 eğitim geçiş sürecindeyiz. Öğretmen sıkıntısı yok, Derslik sıkıntısı yaşıyoruz. İlçemizde 39 İlköğretim Okulu bulunmakta ve hepside eğitim- öğretime açıktır. Dedi. Savur Kaymakamı Cengiz Ayhan Savur ilçesinde sağlık ile ilgili yaptığı açıklamada, İlçemiz Sağlı Grup Başkanlığı bünyesinde Devlet hastanesi ve Sağlık Ocaklarında uzman hekim, Pratisyen Tabip ve Diş Tabibi bulunmaktadır. Merkez Devlet hastanesi laboratuar, röntgen imkânları ve tıbbi donanımı da yeterlidir. Acil vakalara müdahale edilmektedir. İmkânları aşan durumlar için Mardin Devlet Hastanesine sevk edilmektedir.